Slovenský Komlóš, rodný dom súrodencov Beňovcov – Ondreja, Jána a Márie

V husárskej uniforme s mladou manželkou Máriou rod. Hovorkovou

Vlastní súrodenci Ondreja Beňa – brat Ján, nar. 1882 ….. a sestra Mária, nar. 1889

Skupina divadelníkov po predstavení hry „Kubo“ (1907), ktorú režíroval O. Beňo (dolný rad, uprostred)

Šťastná rodina Beňova – fotografia cca z roku 1914

Na fotografii zprava: Ondrej, najstarší syn, Ondrej Beňo, otec a manžel, Pavel Beňo, najmladší syn, Mária Beňová rod.Hovorková, Ján, prostredný syn (Na fotografii chýba dcerka Mária (1.), ktorá zomrela krátko po narodení … a Mária (2.), ktorá sa narodila až po vzniku tejto fotografie.

Csillagboerton – obávaná väznica v meste Szeged, kde bol O. Beňo uväznený (1920?), keď sa spolu s ostatnými „spolubujovníkmi“, pokúšali získať v novom štáte viac práv pre Slovákov v Maďarsku…

Najstarší syn Ondrej s Juditou Tomkovou (uprostred 2. radu) v skupine komlóšskych divadelníkov

Deti manželov Ondreja a Márie Beňovej

Zúfalí rodičia pri truhle a ich milovaného najstaršieho syna …

O dvoch bratoch …

Ondrej Beňo, publikovaná biografia v novinách

Dožinky na Beňovom sálaši …

Spoločný výlet na Békéšsku Čabu (prostredný syn Ján Beňo je uprostred 2. radu)

Súdok vína k 66. narodeninám …

Pred presídlením: Zhromaždenie v roku 1946 (200. rokov od založenia obce)

Pred presídlením: Zhromaždenie pri príležitosti návštevy delegácie z ČSR v Békéšskej Čabe (1946)

Informácie o zhromaždení v Bekéšskej Čabe

Rozlúčenie s Tótnomlósom pri presídlení …

Živijóóó! Blahopriania z roku 1956 …

Ondrej Beňo s manželkou po presídlení do Galanty uprostred svojich najbližších:

Na fotografii zľava-doprava:

Horný rad: Pavol Lehotský (vnuk), Beňo Ján (synovec), Beňo Pavel (syn), Beňová Ažbeta (vnučka)

Prostredný rad: Mária Lehotská rod. Beňová (dcéra), Mária Beňová rod. Hovorková (manželka), Ondrej Beňo, Mária Kulíková rod. Hovorková (švagriná)

Spodný rad: Mária Lehotská (vnučka), Pavel Beňo (vnuk), Ján Lehotský (vnuk)

Starší vekom, mladí duchom (a láskou?) …

Posledné fotografie …

Úmrtie a pohreb Ondreja Beňa …
Syn pri truhle svojho otca …

… smútiaca a oplakávajúca rodina

V deň pohrebu pred domom Ondreja Beňa v Galante

Fotografia z pohrebu Ondreja Beňa v roku 1960 v Matúškove/SK

Hrob Ondreja Beňa na Novom cintoríne v Matúškove

Na fotografii zľava: Alžbeta Beňová, Mária Lehotská a Pavel Beňo

Pohrebný obrad Márii Beňovej v Galante

Smútočné oznámenie o úmrtí pi Márii Beňovej rod. Hovorkovej

Vnučky a vnukovia Ondreja a Márie Beňových:

Pavel Lehotský

Alžbeta Beňová

Ján Lehotský

Mária Lehotská

Pavel Beňo

Mohlo by sa vám páčiť:

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *