„Nezahadzujte staré fotky!“ – Takto som začal svoj príhovor na stretnutí niektotých členov našej rodiny v októbri 2023. „A nájdite si čas na poznávanie histórie Vašej rodiny, v ktorej sa môžete mnohému naučiť a v mnhom poučiť!“

A nielen to, dodávam teraz. Možno tam na Vás čakajú poklady, o ktorých dnes netušíte, ako sa to stalo aj mne v prípade obrazu, ktorý údajne namaľoval môj prastrýko – nevedno kedy, kde a ako, pretože vôbec nikto z našej rodiny netuší o tom, že by maľoval…

Ale o pozoruhodných udalostiach, miestach, ľuďoch a iných pokladoch rodín nesvedčia len fotografie alebo iný „neživý“ materiál. Tým najprirodzenejším svedectvom sú predovšetkým svedecké výpovede živých pamätníkov – či už v podobe video alebo audio záznamu.

„Korene a kotvy“ – Štruktuované video/audio interview …

Rodina je tým najpevnejším stavebným kameňom človeka! – Jeho integrity, telesného a duševného vývoja, jeho tzv. koherencie a aj jeho zdravia. Ľudia, čo mali to šťastie prežiť svoje detstvo v úplnej a harmonickej rodine majú pravdepodobne lepšiu štartovaciu pozíciu, Ale stále platí, že je život „behom na dlhú trať“. A aj handycapy takéhoto druhu sa môžu vyrovnať či dokonca stratiť.

Stratený je však človek – podobne ako národ – ktorý nepozná svoje „korene a kotvy“ z minulosti a svoje „prednosti a limity“ v budúcnosti!

Veď si len vezmite, koľko poznáte aj Vy ľudí tzv. „vykorenených“, večne nespokojných, hľadajúcich a „nenaplnených“, ktorým nakoniec nezostáva nič iného, ako sa neustále zaoberať iba samými sebou.

Život, ale aj smrť človeka sú zmysluplnejšími, ak objavíme – v živote svojom, ako aj v živote svojej rodiny – nejaký svetlý bod či body, na ktoré môžeme spomínať a „vzťahovať“ sa s láskou a pocitom uspokojenia. Že vieme o čo ide, že tomu rozumieme a že to tak predsa malo či dokonca muselo byť…

Cieľom nášho snaženia je práve takýto stav. – Cestou vašich spomienok na ľudí a udalosti zo života Vašej rodiny prinajmenšom pochopiť. Fotografie pritom môžu byť cennou inšpiráciou, to iste. Avšak za to najcennejšie na takejto ceste považujeme výpoveď konkrétneho človeka!

Ak máte o čom rozprávať aj Vy – a ak o tom rozprávať aj chcete – radi zachytíme Vašu výpoveď prostredníctvom videokamery či aspoň cestou audiozáznamu.

Takéto svedectvá by však nemali zostať zabudnutými a preto sa – spoločne s Vami – pokúsime nájsť aj vhodných adresátov tohoto Vášho posolstva. – Či už z okruhu členov Vašej rodiny, alebo z okruhu poučenej alebo laickej verejnosti.

Ak máte ďalšie otázky príp. záujem o spoluprácu, dajte nám vedieť!

Kontakt: Tel. + 421 949848782, E-mail.: pavel.beno@family-history-photo.net