Motto: Pritom rodina je niečo, čo človek ku svojej existencii nutne potrebuje. (Vl. Brodský, herec)

Senzitivizáci a kultivácia … (VZŤAHOVŇA)

Vitajte na domovskej stránke nášho webu, na ktorej publikujeme historicke, ale aj súčasné fotografie a videá rodín a ich členov všetkého druhu. Pozrite si tento abecedný zoznam, ktorý je vytvorený podľa prímenia, krstného a prípadne aj rodného mena tzv. kľúčových osôb. Ak sa tam doteraz nenachádza vaša rodina a chcete, aby sa tak stalo, dajte nám vedieť na emailovú adresu: info@family-history-photo.net

RODINNÉ ALBUM: Pozoruhodné udalosti / miesta / poklady našej rodiny“ – projekt, ktorý by vás mohol osloviť …

Prečo a k čomu je dobrá rodinná kronika? – Švajčiarsky historik Daniele Ganser hovorí vo svojich vystúpeniach – prednáškach a prezentáciach – o „ľudskej rodine“ (Menscheitsfmielie) ako o tom, čo by ľudí malo spájať … „Rodina je základ štátu“ – učili nás v socialistickej škole. Časy sa však zmenili a rodina súčasnosti vyzerá možno inak, ako sme na ňu boli zvyknutí v našich detských rokoch. Ale rodina bola a bude vždy o „väzbách, vzťahoch a sietiach“ – na tom sa nič nezmenilo a tak tomu aj zostane. A hoci ich charakter a kvalita sa možno mení, a je to iste aj prípad od prípadu, iba málo z ľudí by si asi dovolilo tvrdiť, že (ich?) rodina nie je pre (ich) život dôležitá …

Tieto webové stránky sa pokúšajú sumanrizovat za pomoci fotografií – ale aj textu, videa, atd. – informácie o jednotlivých rodinách. Je totiž celkom možné, že čím viac informácií sa tu podarí o tej či onej rodine zhromaždiť, tým lepšie sa ich členom (príp. aj tým ostatným!) podarí pochopiť to, čo sa na ich ceste životom deje. V ich rodine, ale aj v celej spoločnosti. Viac sa o našom snažení, ktoré sa na rozdiel od klasickej genealógie venuje súčasnému stavu, môžete dozvedieť na našich stretnutiach (workshopoch) k tématike tzv. rodinnej kroniky a ozvite sa nám na niektorú z e-mailových adries: info@family-history-photo.net príp. pavel.beno@silentseniors.eu.

Beňo Ján st. s rodinou

Beňo Ján ml. (Janči) s rodinou

Beňo Ondrej s rodinou

Beňo Ján, druhorodený syn Ondreja a Márie Beňových

Beňo Ondrej,najstarší syn Ondreja a Márie Beňových

Beňo Pavel s rodinou

Beňo Pavel ml., PhDr.& spol.

Beňová Alžbeta (Trnavská)

Bc. Brožová Lucie rod. Beňová s manželem ing. Vladimírem Brožem

Francisci Michal … s rodinou

Francisci Ondrej … s rodinou

Francisciová Anna rodená Beňová

Gažová Zlatica rod. Lehotská

Karasová Mária rod. Lehotská s rodinou

Lehocká Alžbeta rod. Lásiková s rodinou

Lehotská Mária, rod. Beňová – najmladšie dieťa Márie a Ondreja Beňových

Lehocký Matej (Lehoczki Matyás) s rodinou

Lehocký Ondrej (Lehoczki András) s rodinou

Lehocký Pavol s rodinou

Lehocký Štefan s rodinou

Lehocký Štefan (Lehoczki István) a jeho žena Anna rod. Leginská (Leginszki Anna)

Lehoczki András, nar. 1947

Lopušných Anka rod. Lehocká a manželom Martinom

Povážai Sámuel a Mária rod. Beňová